-Aiemmat opinnot

Vähintään 2½ vuoden ammatillisen tutkinnon suorittaneet voivat osallistua suoraan ylioppilaskirjoituksiin, jolloin hän ei kuitenkaan saa lukion päästötodistusta, vain ylioppilastodistuksen. Tällaista tutkintoa opiskeleva voi osallistua kirjoituksiin 1½ vuotta ammatillisten opintojen aloittamisesta.

Vähintään 2 -vuotisen mutta alle 2½ vuoden ammatillisen tutkinnon suorittaneet voivat osallistua ylioppilaskirjoituksiin suoritettuaan kunkin kirjoitusaineen kaksi pakollista kurssia – reaalikokeeseen osallistuvat yhden pakollisen kurssin kahdessa reaaliaineessa. Tällainen opiskelija ei myöskään saa lukion päättötodistusta, vain ylioppilastodistuksen.

Mikäli olet käynyt 2 vuotta mutta et 2,5 vuotta ammatillista koulua tai 2,5 vuotta koostuu eri ammatillisista oppilaitoksista, sinun on anottava lupaa ylioppilastutkintolautakunnalta, joka määrittelee vaadittavat lisäsuoritukset. Näiden pakollisten suoritusten jälkeen voit ottaa vapaaehtoisia kursseja niin paljon kuin katsot tarvitsevasi yo-kirjoituksista selviytymiseen. Tällöinkin saat ylioppilastodistuksen mutta et lukion päästötodistusta.

Opiskelija jolla on lukion päättötodistus, mutta ei ylioppilastodistusta, voi täydentää opintojaan haluamallaan tavalla ja osallistua sitten ylioppilaskirjoituksiin.