Hakijalle

Tutustu lukiomme monipuolisiin opiskelumahdollisuuksiin

H

akuohjeet 2018

Kaarinan lukioon haetaan yhteishakuaikana (20.2.2018 klo 08:00 – 13.3.2018 klo 15:00) osoitteessa www.opintopolku.fi. Voit lisätä nettihakemukseesi yhden tai useamman Kaarinan lukion linjoista. Kysy tarvittaessa neuvoa opinto-ohjaajaltasi tai ota yhteyttä Kaarinan lukioon.

Lukioon valitaan opiskelijat peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Jos hakijoiden keskiarvo on sama, ratkaisee valinnan kaikkien aineiden keskiarvo. Kaarinan lukioon voidaan hyväksyä vain sellainen hakija, jonka lukuaineitten keskiarvo on vähintään 7,0. Musiikkiteatterilinjalle on erilaiset pääsykriteerit, mutta tämä vähimmäisvaatimus (7,0)pätee senkin suhteen. Focus-linjalle valittavan lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 8,5.

Opiskelupaikan vastaanottaminen on varmistettava kotiin tulevan valintakirjeen ohjeiden mukaan. Kevään 2018 yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 14.6.2018.

Ainevalintakortti ja kurssivalinnat

Yhteishaussa Kaarinan lukion 1. tai 2. vaihtoehdoksi laittaneet täyttävät sähköisen ainevalintakortin, jonka pääset täyttämään täällä.

 

LISÄOHJEITA MUSIIKKITEATTERILINJALLE PYRKIVILLE 2018

Meillä voit suorittaa musiikin ja musiikkiteatterin opintokokonaisuuden ja lukiodiplomin. Kaikki Kaarinan lukion musiikkiteatterilinjan hakutoiveeksi yhteishaussa laittaneet kutsutaan pääsykokeeseen. Pääsykokeista hakija voi saada 0 – 10 pistettä ja lukuaineiden keskiarvosta enintään 10 pistettä eli hakijan maksimipistemäärä voi olla 20.

PÄÄSYKOE

Pääsykokeet pidetään 14.-16.5.2018. Jokaiselle hakijalle annetaan oma henkilökohtainen pääsykoeaika yhteishakuajan päätyttyä.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe koostuu kolmesta osiosta:

  • Ennakkotehtävät (CV, hakemus) 3p
  • Taiteellinen näyttö 5p
  • Haastattelu 2p (saatava vähintään 1 piste)

Eannakkotehtäväpisteitä saa harrastuneisuudesta ja aikaisemmista näytöistä sekä kulttuuripassista. Esittämällä pääsykoetilanteessa kulttuuripassin, jossa on vähintään kolme käyntileimaa koulun kulttuuritilaisuuksissa, hakija saa yhden pisteen koulun toimintaan tutustumisesta. Maksimipisteet voi saada ilman kulttuuripassia.

Taiteellisen näytön antamiseen on aikaa noin 10 minuuttia. Hakija voi laulaa, soittaa, tanssia, esittää tai antaa muun näytön taiteellisesta osaamisestaan. Valinnassa kiinnitetään huomiota lahjakkuuteen, ei niinkään jo saavutettuun taitotasoon.

Haastattelussa arvioidaan hakijan motivaatiota ja soveltuvuutta linjalle.

Opiskelijaksi pyrkivän on laadittava vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrotaan miksi hakee musiikkiteatterilinjalle (max 1 A4 sivu).

Hakemuksen liitteeksi tulee laatia CV (max 1 A4 sivu), jossa kerrotaan aikaisemmat musiikki-, teatteri-, tanssi- jne. alaan liittyvät koulutukset ja harrastukset.

Esiintymiskoetilaisuuteen tulee ottaa mukaan edellä mainittujen lisäksi alkuperäiset todistukset CV:ssä luetelluista opinnoista ja harrastuksista.