Hakijalle

Lataa mobiilisovellus!

H

akuohjeet 2017

Hakuaika Kaarinan lukioon on 21.2.2017 klo 08:0014.3.2017 klo 15:00. Hae tästä linkistä Kaarinan lukioon ja tästä Kaarinan lukion Focus-linjalle sekä tästä Kaarinan lukion musiikkiteatterilinjalle. Muista tallentaa hakemuksesi! Kysy tarvittaessa neuvoa opinto-ohjaajaltasi tai ota yhteyttä Kaarinan lukioon.

Lukioon valitaan opiskelijat peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Jos hakijoiden keskiarvo on sama, ratkaisee valinnan kaikkien aineiden keskiarvo. Kaarinan lukioon voidaan hyväksyä vain sellainen hakija, jonka lukuaineitten keskiarvo on vähintään 7.0. Musiikkiteatterilinjalle on erilaiset pääsykriteerit, mutta tämä 7.0 vähimmäisvaatimus pätee senkin suhteen. Focus-linjalle valittavan lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 8.5.

Opiskelupaikan vastaanottaminen on varmistettava kotiin tulevan valintakirjeen ohjeiden mukaan. Kevään 2017 yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 15.6.2017.

Ainevalintakortti ja kurssivalinnat

Yhteishaussa Kaarinan lukion 1.- tai 2.-vaihtoehdoksi laittaneet täyttävät sähköisen ainevalintakortin: Ainevalintakortti 2017.

LISÄOHJEITA MUSIIKKITEATTERILINJALLE PYRKIVILLE 2017

Meillä voit suorittaa musiikin ja musiikkiteatterin opintokokonaisuuden ja lukiodiplomin. Kaikki Kaarinan lukion musiikkiteatterilinjan hakutoiveeksi yhteishaussa laittaneet kutsutaan pääsykokeeseen. Pääsykokeista hakija voi saada 0 – 10 pistettä ja lukuaineiden keskiarvosta enintään 10 pistettä eli hakijan maksimipistemäärä voi olla 20.

PÄÄSYKOE

Pääsykokeet pidetään 15.-17.5.2017. Jokaiselle hakijalle annetaan oma henkilökohtainen pääsykoeaika yhteishakuajan päätyttyä.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe koostuu kolmesta osiosta:

  • Taustapisteet (CV, hakemus, kulttuuripassi) 3p
  • Haastattelu 2p
  • Taiteellinen näyttö 5p

Taustapisteitä saa harrastuneisuudesta ja aikaisemmista näytöistä sekä kultturipassista. Esittämällä pääsykoetilanteessa kulttuuripassin, jossa on vähintään kolme käyntileimaa koulun kulttuuritilaisuuksissa, hakija saa yhden taustapisteen koulun toimintaan tutustumisesta. Maksimipisteet voi saada ilman kulttuuripassia.

Haastattelussa arvioidaan hakijan motivaatiota ja soveltuvuutta linjalle.

Taiteellisen näytön antamiseen on aikaa noin 10 minuuttia. Hakija voi laulaa, soittaa, tanssia, esittää tai antaa muun näytön taiteellisesta osaamisestaan. Valinnassa kiinnitetään huomiota lahjakkuuteen, mutta hakijan ei tarvitse olla valmis artisti.

Opiskelijaksi pyrkivän on laadittava vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrotaan miksi hakee musiikkiteatterilinjalle (max 1 A4 sivu).

Hakemuksen liitteeksi tulee laatia CV (max 1 A4 sivu), jossa kerrotaan aikaisemmat musiikki-, teatteri-, tanssi- jne. alaan liittyvät koulutukset ja harrastukset.

Esiintymiskoetilaisuuteen tulee ottaa mukaan edellä mainittujen lisäksi alkuperäiset todistukset CV:ssä luetelluista opinnoista ja harrastuksista.

Lisätietoja musiikkiteatterilinjan johtaja Pekka Nebelungilta, pekka.nebelung(at)koulut.kaarina.fi, 040-1921377

Lisätietoa pääsykokeesta

Ilmoittautuminen (9.4.2017 mennessä)