Musiikkiteatterilinja

Yleissivistävän koulutuksen lisäksi musiikkiteatterilinjalla opiskelija saa yleisiä valmiuksia teatterin, tanssin, teatteritekniikan ja musiikin jatko-opintoihin. Työskentelyn painopiste on projektioppimisessa, jossa opiskelija pääsee oikean teatterityön parissa tutustumaan ammattimaiseen teatterityöhön.

Musiikkiteatterilinjan tavoitteena on saada opiskelijoille sellaiset tiedot ja taidot, joiden avulla suuntautuminen musiikin, teatterin tai kulttuurituotannon jatko-opintoihin on sujuvaa.

Musiikkiteatterilinjalla voit opiskella yhdellä tai enintään kahdella neljästä eri suuntautumisvaihtoehdosta:

 • Musiikin suuntautumisvaihtoehto
 • Draaman suuntautumisvaihtoehto
 • Teatteritekniikan suuntautumisvaihtoehto
 • Näyttämöliikunnan suuntautumisvaihtoehto

Musiikkiteatterilinjan opetussuunnitelma koostuu viidestä kaikille linjan opiskelijoille pakollisesta kurssista, neljästä suuntautumisvaihtoehdolle pakollisesta kurssista ja kahdesta vapaasti valittavasta kurssista.

Lukion erityislinjalla voit kehittää taitojasi monipuolisesti ja osallistua käytännön musisointiin ja muuhun ilmaisuun.

 • DoReMi-kuoro
 • bändikurssit
 • tanssikurssit
 • draamakurssit
 • musiikkiteknologia
 • poplaulukurssit
 • musikaalikurssit
 • orkesterisoitto

Opiskelijat saavat lukion päättötodistuksen lisäksi erillisen todistuksen musiikkiteatterilinjan opinnoista.

Musiikkiteatterilinjan opettajia mm:

Saila Strikwerda, musiikki

Noora Nieminen, draama

Tuija Lehtimäki, tanssi

Katri Koskelo, lavastus

Musiikkiteatterilinja toimii yhteistyössä Musiikkiopisto Arkipelagin kanssa, jossa voit käydä suorittamassa luokkaopetustunteja kuten musiikinteoriaa. Yhteistyötä on myös Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

Tule mukaan musikaaliin!

Doremikuoro

Kuoro esiintyy vuosittain mm. koulun ja kaupungin tilaisuuksissa. Kuoro on myös esiintynyt useissa Euroopan maissa. Ohjelmisto on enimmäkseen poppia ja a cappellaa. Kuorolaiset voivat suorittaa yhteensä viisi kurssia kuorolaulua. Uusia laulajia kuoroon otetaan lukukausien alussa.

Bändikurssit

Lukion opiskelijoiden bändit voivat osallistua bändiopetukseen ja yksittäisistä soittajista voidaan muodostaa bändejä. Bändit soittavat yleensä rockia ja poppia laidasta laitaan, toisinaan metallia ja jazzia. Bändit esiintyvät koulun ja kaupungin konserteissa. Myös äänitysten tekeminen on mahdollista.

Tanssikurssit

Showtanssia tehdään pääosin musikaaleissa. Opiskelijat suunnittelevat myös omia esityksiä ja voivat muodostaa omia tanssiryhmiä. Esiintymisiä koulun ja kaupungin tilaisuuksissa, messuilla, musikaaleissa ym..

Draamakurssit

Opiskelijaa rohkaistaan löytämään oma ilmaisutapansa, vahvistamaan esiintymistaitoaan ja toimimaan ryhmässä. Ilmaisutaitoa ja draaman tuntemusta, opiskelija tutustuu kursseilla musiikkiteatteriesityksen vaiheisiin suunnittelusta toteuttamiseen. Opiskelijat voivat myös perustaa omia teatteriryhmiä.

Musiikkiteknologia

Musiikkiteknologiaa opiskellaan ”Hands On Training”-periaatteella.  Ensimmäinen kurssi käsittelee äänentoistoa, äänentoistolaitteita ja miksaamista. Kurssin opiskelijat vastaavat koulun tilaisuuksien ja konserttien äänentoistosta.  Kaarinan lukiossa on äänitysstudio musiikkiluokan yhteydessä. Monimuoto-opiskelun osana voi suorittaa musiikkiopisto Arkipelagin musiikkiteknologia opintoja.

 

Body percussion -koulutus käynnissä