-Opetussuunnitelma

Opetushallitus on päättänyt 17.12.2015 aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteista, valtioneuvoston päätettyä 13.11.2014 lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (valtioneuvoston asetus 942/2014). Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden 2015 mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön Kaarinan lukion aikuislinjalla aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2016. Tätä ennen lukio-opintonsa aloittaneet opiskelevat aikaisemman opetussuunnitelman mukaan, kuitenkin enintään lukuvuoden 2017-2018 loppuun, jonka jälkeen kaikki opiskelevat uuden mukaan.

Muutos aikuisten lukiokoulutukseen

Opetushallituksen 18.5.2017 antamalla määräyksellä aikuisten lukiokoulutuksessa lukion oppimäärä sisältää jatkossa vähintään 44 kurssia. Tämä tarkoittaa sitä, että alle 18-vuotiaana aikuislukion aloittaneiden ei tarvitse jatkossa enää suorittaa aiemmin pakollisia terveystiedon, liikunnan, musiikin ja kuvataiteen opintoja. Määräys koskettaa opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet aikuislukion 1.1.2017 jälkeen.