-Sähköinen yo-kirjoitus

Ylioppilaskirjoitukset digitalisoituvat syksystä 2016 alkaen vaiheittain siten, että keväällä 2019 kirjoitetaan kaikki aineet sähköisesti. Alle on koottu aiheesen liittyvää informaatiota.

Luettelo Abittiin käynnistetyistä koneista: https://digabi.fi/hwdata/

Vinkkejä Abitti-boottaukseen: boottaus.fi

Oman Abitti-tikun tekeminen: http://www.abitti.fi/fi/ohjeet/usb-tikkujen-kopiointi

(kokeissa käytettävän Abitti-tikun saat koulusta, mutta voit halutessasi harjoitella kotona Abitti-boottausta ja tutustua Abitti-ohjelmistoihin itse tekemälläsi tikulla)

Lisätietoa Abitti-kurssikoejärjestelmästä: http://www.abitti.fi

Esimerkkitehtäviä ja ajantasaista tietoa yo-tutkinnon sähköistämisestä: https://digabi.fi

Käytettävät ohjelmistot: https://digabi.fi/tekniikka/ohjelmistot

Opiskelijan päätelaiteohje: https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Digabi/ytl_paatelaiteohje_2017_fi.pdf

Ylioppilastutkintolautakunnan aiheeseen sivut: https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/digabi

Kattava kokoelma erilaisia Abittilinkkejä: https://docs.google.com/document/d/1sKe4RVSt5bb5cu1VX9Y3IAEnvrIapRVn4KkT64JspOY/edit