Sivistyslautakunta haluaa kiinnittää erityistä huomiota oppilaiden ja henkilöstön hyvinvointiin

Julkisuudessa on viime viikkoina käsitelty laajasti kahta tapausta Kaarinan koulutoimessa. Toinen koskee Kaarinan lukion musiikkiteatterilinjaa ja toinen Turusta 90-luvulla Kaarinaan siirtynyttä opettajaa.

Itse tapausten aktiivinen selvittäminen on virkamies- ja viranomaistyötä, jonka edistymistä sivistyslautakunta seuraa. Lautakunta onkin saanut kokouksessaan 16.1. virkamiehiltä selvityksen näiden tapausten käsittelystä tähän mennessä sekä suunnitelman siitä, miten edetään tästä eteenpäin.

Tärkeimpinä toimenpiteinä tapausten juridisen ratkaisun lisäksi ovat henkilökunnan koulutus mm. häirinnän tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa sekä Kaarinan omien toimintaohjeiden tarkastaminen ja päivittäminen, jos ne katsotaan riittämättömiksi.

Keskustelussa olleet tapahtumat ovat aiheuttaneet huolta kuntalaisissa. Siksi haluamme kiinnittää erityistä huomiota siihen, että varsinkin niiden oppilaiden ja henkilökunnan jäsenten, joita nämä tapaukset koskettavat omassa kouluyhteisössä, hyvinvoinnista huolehditaan ja että he saavat tukea ja mahdollisesti tarvitsemaansa ammattiapua tilanteen käsittelemiseen. Oppilas- ja työterveyshuollon kautta on tarjottu ja tarjotaan aktiivisesti apua sitä tarvitseville.

Kaarinassa ei hyväksytä missään muodossa asiatonta käytöstä. Etenkin alaikäisten lasten ja nuorten tulee olla erityisen suojelun kohteena. Kaupunki on tarttunut epäkohtiin välittömästi saatuaan ne tietoonsa ja toimii näin jatkossakin.

Kaarinan kaupunki

Timo Virkkula
Sivistyslautakunnan pj.

Elina Heikkilä
Sivistysjohtaja