Tietoja abeille

Klikkaa YTL:n sivuille

Lue tarkasti Ohje ja aikataulut edellisenä päivänä ennen koetta. Lautakunnan ohjekirje kertoo tiivistetysti tärkeimmät asiat tutkinnosta. Lisätietoja löydät ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.

Kokeiden alustavat pisteet (sähköiset kokeet) ja lopulliset tulokset näet Wilmasta . Paperisten kokeiden alustavia pisteitä voit kysyä aineen opettajalta  noin viikon kuluttua koepäivästä (tai annetun aikataulun mukaan).

Syksyn 2018 ohje ja aikataulut (ilmestyy myöhemmin)

Sähköiseen yo-kokeeseen syksyllä 2018 osallistuvalle (ilmestyy myöhemmin)

Lautakunnan ohjekirje (syksy 2018)