Tietoja abeille

Klikkaa YTL:n sivuille

Lue tarkasti Ohje ja aikataulut ennen koetta. Lautakunnan ohjekirje kertoo tiivistetysti tärkeimmät asiat tutkinnosta. Lisätietoja löydät ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.

Kokeiden alustavat pisteet (sähköiset kokeet) ja lopulliset tulokset näet Wilmasta. Paperisten kokeiden alustavia pisteitä voit kysyä aineen opettajalta  noin viikon kuluttua koepäivästä (tai annetun aikataulun mukaan).

Kevään 2019 ohje ja aikataulut

Digitaaliseen yo-kokeeseen keväällä 2019 osallistuvalle

Lautakunnan ohjekirje (kevät 2019)