Tietoja abeille

Klikkaa YTL:n sivuille

Lue tarkasti Ohje ja aikataulut ennen koetta. Lautakunnan ohjekirje kertoo tiivistetysti tärkeimmät asiat tutkinnosta. Lisätietoja löydät ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.

Kokeiden alustavat pisteet (sähköiset kokeet) ja lopulliset tulokset näet Wilmasta. Paperisten kokeiden alustavia pisteitä voit kysyä aineen opettajalta  noin viikon kuluttua koepäivästä (tai annetun aikataulun mukaan).

Syksyn 2018 ohje ja aikataulut

Digitaaliseen yo-kokeeseen syksyllä 2018 osallistuvalle

Lautakunnan ohjekirje (syksy 2018)