-Ammatilliseen tutkintoon opiskeleville

Voit aloittaa yo-kokeiden suorittamisen opiskeltuasi 1½ vuotta ammatillisia opintoja.

Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai oppiaineita ja luetuttaa ne hyväksi ammatillisen oppilaitoksesi vapaasti valittaviin opintoihin:

– voit esimerkiksi kerrata peruskoulutietoja kielissä tai matematiikassa tai

– opiskella jotain kieltä tai reaaliaineita (voit tarvita kielitaitoa esimerkiksi jatko-opinnoissasi myöhemmin).

Jos tutkintosi tulee olemaan vähintään 2½ vuotta, voit osallistua siltä pohjalta yo-kokeisiin, valmentautua niihin suorittamalla ainakin pakollisten kokeiden lukiokurssit (kaksoistutkintovaihtoehto)

– äidinkielessä, ja lisäksi

– kolmessa seuraavista neljästä: englanti, ruotsi, yksi reaaliaine, matematiikka – laaja koe vähintään joko yhdessä kielessä tai matematiikassa

Huom. Erityisesti terveydenhoitoalan opiskelijat!

Terveystieto on myös reaalikoeaine, joka riittää reaalikoesuoritukseksi.

Voit suorittaa myös koko lukion oppimäärän kurssit 44/48 kurssia

– mahdolliset keskeytyneet lukio-opinnot luetaan hyväksi.

Päättötodistukseen riittää, kun suoritat loput kurssit.

Jos olet jo ylioppilas, voit opintojesi kuluessa

– käydä jonkin aineen kursseja ja korottaa yo-koearvosanaasi tai

– täydentää yo-tutkintoasi uusilla yo-kokeilla: kielillä, matematiikalla tai uusilla reaalikokeilla

Aloita ilmoittautumalla lukukausien tai jaksojen alkuun mennessä. Katso kurssitarjottimesta jaksojen alkamisajat.