Antiikki eläväksi -kurssi

Eurooppalaisen kulttuurin syntysijoihin Ateenassa ja Roomassa keskittyvät kurssit syventävät antiikin tuntemusta. Kurssilla tutustutaan monipuolisesti Kreikan tai Rooman historiaan ja toteutetaan itse kerätyn materiaalin pohjalta pienimuotoinen tutkielma.

Tämän lisäksi kursseilla tarkastellaan niin Euroopan eri aikakausien historiaa kuin myös ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Kurssi toteutetaan vuorovuosina tehtävillä opintomatkoilla sekä etukäteen lukuvuoden aikana tapahtuvilla kurssitapaamisilla. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

Kurssin vastuuvetäjänä toimii historian ja yhteiskuntaopin lehtori Kimmo Koiranen.