-BIFYKE – paketti

Koko lukion biologia, fysiikka ja kemia yhdessä paketissa esimerkiksi lääketieteen, terveydenhoitoalan ja ao. aineiden yliopisto-opintoihin tähtääville. Tarkoituksena on tarjota myös aikuisille erittäin edullinen mahdollisuus valmistautua mm. lääkäriopintoihin. Samalla annetaan nuorten lukioissa päivisin opiskeleville mahdollisuus tehokkaaseen valmentautumiseen.

Sisältö

Lukion fysiikan opintojaksot FY1-FY8, pakollinen ja valtakunnallisesti valinnaiset opintojaksot
Lukion kemian opintojaksot KE1-KE5, pakollinen ja valtakunnallisesti valinnaiset opintojaksot
Lukion biologian opintojaksot BI1- BI4, pakolliset ja valtakunnallisesti valinnaiset opintojaksot

Tavoitteet

Lääketieteen (lääke-, hammas- ja eläinlääketiede) pääsykokeet perustuvat lukion fysiikan, kemian ja biologian valtakunnallisiin pakollisiin ja valinnaisiin opintoihin. Koko paketin suorittaneilla on hyvät valmiudet onnistua esimerkiksi terveys- ja luonnonvaratieteiden valintakokeissa. Myös muihin ainekohtaisten opintojen pääsykokeisiin BIFYKE – paketista saa vahvan pohjan.