-BIFYKE – paketti

Koko lukion biologia, fysiikka ja kemia yhdessä paketissa esimerkiksi lääketieteen, terveydenhoitoalan ja ao. aineiden yliopisto-opintoihin tähtääville ! Tarkoituksena on tarjota myös aikuisille erittäin edullinen mahdollisuus valmistautua mm. lääkäriopintoihin. Samalla annetaan nuorten lukioissa päivisin opiskeleville mahdollisuus tehokkaaseen valmentautumiseen. Opettajina on päteviä, myös pääsykuulusteluvalmentajina toimineita opettajia.

Sisältö

Lukion fysiikan kurssit FY1-FY8, pakollinen ja valtakunnallisesti syventävät kurssit
Lukion kemian kurssit KE1-KE5, pakollinen ja valtakunnallisesti syventävät kurssit
Lukion biologian kurssit BI1- BI4, pakolliset ja valtakunnallisesti syventävät kurssit

Tavoitteet

Lääketieteen (lääke-, hammas- ja eläinlääketiede) pääsykokeet perustuvat lukion fysiikan, kemian ja biologian pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin opintoihin. Koko paketin suorittaneilla on hyvät valmiudet onnistua valintakokeissa.
Terveystieteissä on alakohtaisesti pääsykokeiden pohjavaatimuksena kaksi kolmesta kurssikokonaisuudesta (kemia, biologia ja fysiikka). Esimerkiksi ravitsemustieteissä vaaditaan kemia ja biologia sekä hyvinvointitekniikassa fysiikka ja kemia.
Muidenkin luonnonvaratieteiden, kuten maatalous-metsätieteen, pääsyvaatimuksiin kuuluu lukion fysiikan, kemian ja biologian opintokokonaisuus.  Myös muihin ainekohtaisten opintojen pääsykokeisiin BIFYKE – paketista saa vahvan pohjan.