-BIFYKE – paketti

Koko lukion biologia, fysiikka ja kemia yhdessä paketissa esimerkiksi lääketieteen, terveydenhoitoalan ja ao. aineiden yliopisto-opintoihin tähtääville. Tarkoituksena on tarjota myös aikuisille erittäin edullinen mahdollisuus valmistautua mm. lääkäriopintoihin. Samalla annetaan nuorten lukioissa päivisin opiskeleville mahdollisuus tehokkaaseen valmentautumiseen.

Sisältö

Lukion fysiikan kurssit/opintojaksot FY1-FY8, pakollinen ja valtakunnallisesti syventävät kurssit/opintojaksot
Lukion kemian kurssit/opintojaksot KE1-KE5, pakollinen ja valtakunnallisesti syventävät kurssit/opintojaksot
Lukion biologian kurssit/opintojaksot BI1- BI4, pakolliset ja valtakunnallisesti syventävät kurssit/opintojaksot

Tavoitteet

Lääketieteen (lääke-, hammas- ja eläinlääketiede) pääsykokeet perustuvat lukion fysiikan, kemian ja biologian pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin opintoihin. Koko paketin suorittaneilla on hyvät valmiudet onnistua valintakokeissa.
Terveystieteissä on alakohtaisesti pääsykokeiden pohjavaatimuksena kaksi kolmesta kurssikokonaisuudesta (kemia, biologia ja fysiikka). Esimerkiksi ravitsemustieteissä vaaditaan kemia ja biologia sekä hyvinvointitekniikassa fysiikka ja kemia.
Muidenkin luonnonvaratieteiden, kuten maatalous-metsätieteen, pääsyvaatimuksiin kuuluu lukion fysiikan, kemian ja biologian opintokokonaisuus.  Myös muihin ainekohtaisten opintojen pääsykokeisiin BIFYKE – paketista saa vahvan pohjan.