Focus-linja

Tavoite

Lukion suoritettuaan opiskelija

  • osaa hankkia tietoa ja ratkaista ongelmia ja tietää, miten itse oppii parhaiten
  • on oma-aloitteinen
  • osaa toimia toisten kanssa erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa
  • osaa ilmaista itseään myös toisella kotimaisella kielellä ja vierailla kielillä
  • osaa pohtia erialisia vaihtoehtoja, tehdä valintoja sekä ymmärtää valintojen välittömiä ja välillisiä seurauksia
  • osaa tunnistaa ja käsitellä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä eettisiä kysymyksiä.

 

Koulutuksen sisältö

Focus –linjan erityistavoitteet

edistää valmiuksia siirtyä opiskelemaan yliopistoon tai tiedekorkeakouluun

  • tukee opinto-ohjelman suunnittelua tulevien jatko-opintojen näkökulmasta
  • perehdyttää tieteellisen ajattelun perusteisiin

 

Focus-linjalla opiskelija valitsee joko luonnontieteellis-teknisen tai yhteiskunnallis-humanistisen suuntautumisvaihtoehdon.  Opiskelijat saavat lukion päättötodistuksen lisäksi erillisen todistuksen Focus-linjan opinnoista.

Osa kursseista on monitieteellisiä, teoriaa soveltavia ja opiskelijaa osallistavia. Kursseilla perehdytään opetussuunnitelman osa-alueisiin monesta eri näkökulmasta. Lisäksi korostetaan kokeellisuutta ja pelillisyyttä sekä yliopistoyhteistyötä.

Linjan kurssitarjonnasta suoritetaan vähintään 11 kurssin kokonaisuus, joka koostuu erityisesti suuntautumisvaihtoehdoille suunnitelluista sekä valituista valtakunnallisista syventävistä ja koulukohtaisista kursseista.

Focus-linjalle alin hyväksyttävä keskiarvo on 8.5.

Tutustu Focus-linjan opintokokonaisuuteen ja esitteeseen!

Lisätietoa hakijalle!

Vierailupassin kalenteri

Kaarinan lukion Focus-linja perehdyttää lukiolaisen tieteelliseen ajatteluun

Animus seminaarin 2017 esitykset.

Animus seminaari 2018.