Hakijalle

Tutustu lukiomme monipuolisiin opiskelumahdollisuuksiin

Hakuohjeet 2019

Kaarinan lukioon haetaan yhteishakuaikana (19.2. klo 08:00 – 12.3.2019 klo 15:00) osoitteessa www.opintopolku.fi. Voit lisätä nettihakemukseesi yhden tai useamman Kaarinan lukion linjoista. Kysy tarvittaessa neuvoa opinto-ohjaajaltasi tai ota yhteyttä Kaarinan lukioon.

Lukioon valitaan opiskelijat peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Jos hakijoiden keskiarvo on sama, ratkaisee valinnan kaikkien aineiden keskiarvo. Kaarinan lukioon voidaan hyväksyä vain sellainen hakija, jonka lukuaineitten keskiarvo on vähintään 7,0. Musiikkiteatterilinjalle on erilaiset pääsykriteerit, mutta tämä vähimmäisvaatimus (7,0)pätee senkin suhteen. Focus-linjalle valittavan lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 8,5.

Opiskelupaikan vastaanottaminen on varmistettava kotiin tulevan valintakirjeen ohjeiden mukaan. Kevään 2019 yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 13.6.2019.

 

 

Ainevalintakortti ja kurssivalinnat

Yhteishaussa Kaarinan lukion 1. tai 2. vaihtoehdoksi laittaneet täyttävät sähköisen ainevalintakortin, jonka pääset täyttämään täällä.

 

LISÄOHJEITA MUSIIKKITEATTERILINJALLE PYRKIVILLE 2019

Yleissivistävän koulutuksen lisäksi musiikkiteatterilinjalla opiskelija saa yleisiä valmiuksia teatterin, tanssin, teatteritekniikan ja musiikin jatko-opintoihin. Työskentelyn painopiste on projektioppimisessa, jossa opiskelija pääsee oikean teatterityön parissa tutustumaan ammattimaiseen teatterityöhön. Musiikkiteatterilinjan tavoitteena on saada opiskelijoille sellaiset tiedot ja taidot, joiden avulla suuntautuminen musiikin, teatterin tai kulttuurituotannon jatko-opintoihin on sujuvaa.

Musiikkiteatterilinjan opetussuunnitelma koostuu kaikille pakollisista kursseista sekä vapaasti valittavista musiikkiteatterilinjan kursseista.

Opiskelija saa lukion päättötodistuksen lisäksi erillisen todistuksen musiikkiteatterilinjan opinnoista, jos hän on suorittanut vähintään 11 musiikkiteatterilinjan kurssia.

Kaikki Kaarinan lukion musiikkiteatterilinjan hakutoiveeksi yhteishaussa laittaneet kutsutaan pääsykokeeseen. Pääsykokeista hakija voi saada 0 – 10 pistettä ja lukuaineiden keskiarvosta enintään 10 pistettä eli hakijan maksimipistemäärä voi olla 20.

PÄÄSYKOE

Pääsykokeet pidetään 13.-15.5.2019. Jokaiselle hakijalle annetaan oma henkilökohtainen pääsykoeaika yhteishakuajan päätyttyä.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe koostuu kolmesta osiosta:

  • Kirjallinen tuotos max. 3p
  • Haastattelu max. 2p (alin hyväksytty pistemäärä on 1p)
  • Taiteellinen näyttö max. 5p

 

Kirjallisena tuotoksena hakija kirjoittaa kirjeen, jossa kertoo itsestään, harrastuneisuudestaan ja miksi haluaa opiskelemaan musiikkiteatterilinjalle. Taustapisteitä saa harrastuneisuudesta ja aikaisemmista näytöistä.

Haastattelussa arvioidaan hakijan motivaatiota ja soveltuvuutta linjalle.

Taiteellisen näytön antamiseen on aikaa noin 10 minuuttia. Hakija voi laulaa, soittaa, tanssia, esittää tai antaa muun näytön taiteellisesta osaamisestaan.