Itämeren ekologiaa

Opiskelijoita etsimässä ja tutkimassa eliölajeja Seilissä.

On soveltava kurssi Itämeritietämyksen syventämiseksi. Se on tarkoitettu kaikkien vuosikurssien opiskelijoille. Kurssi keskittyy Itämeren ekologiaan, ympäristönsuojeluun, monimuotoisuuteen, lajintunnistukseen ja ympäristöongelmiin.

Kurssi toteutetaan hajautetusti lukuvuoden aikana ja se suoritetaan varsinaisten oppituntien ulkopuolisena toimintana.

Kurssin sisältö vierailujen ja kokoontumisten osalta vaihtelee hieman vuosittain. Kurssiin sisältyy mm. alkusyksystä Saaristomeren tutkimuslaitokseen, Seiliin, suuntautuva opintoretki.

Kurssin suorittaminen:

– aktiivinen osallistuminen kurssin tapahtumiin

– suoritusmerkintä