Itämerikilpailu

Kilpailu Itämeritietämyksestä

Kilpailun tarkoituksena on lisätä monipuolista tietämystä Itämereen liittyvistä teemoista. Itämerta tarkastellaan niin maantieteellisestä, biologisesta, ekologisesta, taloudellisesta, historiallisesta kuin kulttuurisestakin näkökulmasta. Toivomme kilpailun herättävän oppilaiden kiinnostusta erityisesti Itämeren suojeluun.

Kilpailu järjestetään Kaarinan lukiolla vuosittain huhtikuussa. Toimitsijoina toimivat koulumme opiskelijat.

Kilpailun kulku ja ohjeet:

  • Osallistujina Kaarinan yläkoulujen 8. luokkien oppilaat (kultakin luokalta 2 oppilasta/joukkue).
  • Jokainen koulu järjestää itse oman koulunsa joukkueiden valinnan.
  • Oppilaiden ja joukkueen valvojan tulee olla kilpailupaikalla klo 10.00.
  • Kilpailu alkaa klo 10.15 ja kisan jälkeen ruokailu lukiolla noin klo 11.30.
  • Parhaat joukkueet palkitaan.

Kilpailua varten oppilaiden on hyödyllistä tutustua esimerkiksi seuraaviin materiaaleihin:

www.wwf.fi/ymparisto/meret_sisavedet

www.aaltojenalla.fi

www.ymparisto.fi

en.wikipedia.org/wiki/Baltic Sea

itameripeli.fimr.fi

www.itameriportaali.fi

www.itamerenoppimispolku.fi

Lisäksi toivomme oppilaiden seuraavan aktiivisesti Itämereen liittyvää uutisointia kilpailua edeltävinä viikkoina.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Kristiina Tarkiainen (kristiina.tarkiainen(at)kaarina.fi)