13
MARRAS
2018

Itämerityöstä tunnustusta

Itämerihaaste nimesi valtakunnallisessa vuosiseminaarissaan Turussa Kaarinan lukion verkostonsa suomalaiseksi tähtikumppaniksi. Kaarinan lukio liittyi verkostoon vuonna 2008 ensimmäisenä kouluna ja on tehnyt hankkeen pioneerityötä siitä lähtien. Perusteluissa painotettiin myös koulun tekemää vesiensuojelutyötä ja Itämeritoimintaa. Onnittelut tiedekoordinaattori Kristiina Tarkiaiselle ja Itämeritiimille!

Lisätietoja www.itamerihaaste.net