-Kaksoistutkinto

Ylioppilaaksi voi opiskella samanaikaisesti myös ammatillisten opintojen ohella. Päiväopinnot sopivat hyvin yhdistettäväksi aikuislukion iltakursseihin. Tällöin opiskelija hakee normaalia tietä päiväoppilaitokseensa ja ilmoittautuu opetuksen alkuun mennessä aikuislukioon.

Kaksoistutkintolaisen minimiaineyhdistelmä aikuislukiossa ja ylioppilastutkinnossa on äidinkieli (tai suomi toisena kielenä) sekä vähintään kolme seuraavista: englanti, ruotsi, matematiikka, joku reaaliaine.

Jos opiskelija suorittaa koko lukion oppimäärän (44/48 kurssia), hän saa myös lukion päättötodistuksen ja suorittaa ammattilukion – kolmoistutkinnon. Lukion oppimäärän voi suorittaa myös ylioppilaaksi pääsyn jälkeen.

Mikäli ammatillinen tutkinto ja ylioppilaaksi opiskelu tuntuvat liian työläiltä yhtäaikaa, lukio-opinnot ja ylioppilaskirjoitukset kannattaa suorittaa vasta ammatillisten opintojen jälkeen. Näin molemmista opinnoista voi tulla paremmat tulokset.