-Kaksoistutkinto

Ylioppilaaksi voi opiskella samanaikaisesti myös ammatillisten opintojen ohella. Päiväopinnot sopivat hyvin yhdistettäväksi aikuislukion iltaopintoihin. Tällöin opiskelija hakee normaalia tietä päiväoppilaitokseensa ja ilmoittautuu opetuksen alkuun mennessä aikuislukioon.

Keväällä 2022 tai sen jälkeen tutkintonsa suorittamisen aloittavilla kokelailla tutkinnon rakenne on muuttunut. Tällöin ylioppilastutkintoa suorittavan kokelaan on suoritettava viisi koetta, joihin sisältyy äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä kokelaan valinnan mukaan vähintään kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä, vieraassa kielessä ja reaaliaineessa järjestettävä koe.

Jos opiskelija suorittaa koko lukion oppimäärän (88 opintopistettä), hän saa myös lukion päättötodistuksen ja suorittaa ammattilukion – kolmoistutkinnon. Lukion oppimäärän voi suorittaa myös ylioppilaaksi pääsyn jälkeen.

Mikäli ammatillinen tutkinto ja ylioppilaaksi opiskelu tuntuvat liian työläiltä yhtä aikaa, lukio-opinnot ja ylioppilaskirjoitukset kannattaa suorittaa vasta ammatillisten opintojen jälkeen. Näin molemmista opinnoista voi tulla paremmat tulokset.