Kansainvälisyys

Tavoite

Kansainvälisen toiminnan keskeisin tavoite on opiskelijoiden kansainvälisyyteen ja suvaitsevaisuuteen kasvaminen. Tavoitteena on saada aikaan vuosittain eurooppalaista yhteistyötä yli oppiainerajojen sekä verkko-opiskeluna että opiskelijavaihtona ja sitä kautta luoda yhteyksiä ympäröivään maailmaan.

Koulun arjessa kansainvälisyys näkyy mm. kielikahvila joka jaksossa, teemapäivät esim. Eurooppapäivä, aamunavaukset, Erasmus in schools-vierailijat sekä muut kansainväliset vierailijat oppitunneilla ja koulun järjestämät reissut mm. Ateenaan, Roomaan, Hollantiin ja muualle Eurooppaan.

Kieliohjelma

Kansainvälisyyttä tukee lukiomme kielitarjonta:
• A1-kieli englanti (pitkä oppimäärä)

• A- ja B-ruotsi (pitkä oppimäärä ja keskipitkä oppimäärä)

• B2- ja B3-kielet espanja, ranska, saksa (lyhyt oppimäärä – B2 alkaa peruskoulussa ja B3 lukiossa)

Kotikansainvälisyys

Kotikansainvälisyys lukiossamme toteutuu kansainvälisyyskurssin, vaihto-opiskelijoiden ja -opettajien, vierailijoiden ja esimerkiksi eTwinningin avulla ulkomaisten kumppanuuskoulujen kanssa.

Vaihto-opiskelu

Lukuvuosittain lähtee ja saapuu lukiolaisia vaihto-oppilaiksi eri järjestöjen kautta.

Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta

Millenia Institute, Singapore

Chalandri, Ateena Kreikka

Mångkulturella Folkhögskolan, Göteborg Ruotsi

IES Condesa Eylo Alfonso, Valladolid Espanja

Sophianum, Gulpen Hollanti

Suomen Ateenan- instituutti

Kansainvälisyystiimi

Lukiossa toimiva kansainvälisyystiimi ylläpitää ja kehittää jo olemassa olevia kansainvälisiä suhteita, mutta pyrkii myös lisäämään niitä verkottumalla ympäröivään maailmaan.