Kansainvälisyys

K

ansainvälisyyskurssit (1-3) koostuvat vuosittain vaihtuvista EU- ja muista kansainvälisistä projekteista. Opiskelija voi olla mukana kursseilla 1-3 lukuvuotta.

Kursseilla tehdään konkreettisesti yhteistyötä erimaalaisten opiskelijoiden kanssa niin virtuaalisesti kuin kasvokkain opiskelijavaihtojen aikana. Kursseilla voit kehittää kulttuurienvälisiä kommunikaatiotaitojasi eri kielillä sekä käyttää monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Myös esiintymistaidot karttuvat.