Kansainvälisyyskurssit

Kansainvälisyyskurssi koostuu vuosittain vaihtuvista EU- ja muista kansainvälisistä projekteista. Opiskelija voi olla mukana kurssilla 1-3 lukuvuotta. Kurssin tavoitteena on luoda mahdollisuuksia opiskelijalle tutustua muihin kulttuureihin ja edistää kulttuurien välistä toimintataitoa sekä kielitaitoa.

Kurssilla opiskelija tutustuu myös omaan kulttuuriperintöön ja kulttuuri-identiteettiin.

Kurssi koostuu oppitunneista, vierailuista joko kotimaassa tai ulkomailla, työpajoista, teemapäivistä, kotikansainvälisyydestä ja kansainvälisestä projektista.