-Kuka ja mitä voi opiskella aikuislinjalla?

Yksittäisten aineiden opiskelu

 • Kaikki pohjakoulutukseen katsomatta (lähtötaso englannissa, ruotsissa, matematiikassa ja äidinkielessä huomioiden).

 

Lukion suorittaminen

 • 18 vuotta täyttäneet.
 • Alle 18-vuotiaat, mikäli erityiset syyt estävät opiskelun päivälukiossa. Opiskeluoikeudesta tulee neuvotella tällöin rehtorin kanssa.
 • Perus- tai keskikoulun käyneet tai vastaavan koulutuksen Suomessa tai ulkomailla saaneet.
 • Ammatillisen ym. koulutuksen saaneet, joilla on perus- tai keskikoulun oppimäärää vastaavat tiedot (lukionkäyntiedellytykset) äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä, yhdessä vieraassa kielessä ja matematiikassa.
 • Maahanmuuttajilta ei pääsyvaatimuksina vaadita toisen kotimaisen kielen opintoja ja äidinkielen sijaan edellytetään suomi toisena –kielenä perusopintoja.

Aikuislinja tarjoaa monipuolisia opiskelumahdollisuuksia

Koko lukio 2-4 vuodessa.

 • Kesken jääneitä lukio-opintoja voi jatkaa. Aiemmin suoritetut vastaavat opinnot voidaan huomioida aikuislukiossa.
 • Ylioppilastutkinto
  – lukion pohjalta: kirjoitettavassa aineessa on oltava vähintään pakolliset kurssit suoritettuna ja kaikki 44 (48) kurssia ennen ylioppilastodistuksen saamista
  – ammatillisen tutkinnon pohjalta
  – kerralla tai hajauttaen 1-3 kirjoituskertaan 2-4 vuodessa oman opiskelutahdin mukaan.
  – Erillisillä yo-kokeilla voi korottaa ja täydentää tutkintoa. Myös yksittäisessä aineessa voi suorittaa erillisen ylioppilaskokeen. Jokaisella kansallisen yo-kokeen suorittaneella on oikeus kerran uusia aiemmin hyväksytysti suoritettu yo-koe. Ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto yhtäaikaa (kaksoistutkinto). Lukio lisäksi mahdollinen (kolmoistutkinto)
 • Peruskoulun lukuaineiden korotusmahdollisuus
 • Lukion päättöarvosanojen korotusmahdollisuus
 • Yksittäisiä oppiaineita ja lukiokursseja: ruotsi ja englanti peruskoulun pohjalta sekä kysynnän mukaan espanja
 • Suomi toisena kielenä alkeet ja lukiotaso -opetus vieraskielisille
 • Etäopiskelua: aluksi ilmoittaudutaan aikuislukioon ja kursseille normaalisti.
 • Maksulliset tilauskurssit: sisältö laaditaan tilaajan toiveiden mukaisesti.
 • Valmentavaa opetusta lukioon aikoville ja ylioppilaskirjoituksiin meneville
 • Opastusta ja valmiutta kielitutkintojen suorittamiseen
 • Muiden lukio-opintojen täydennysmahdollisuus
 • Autokoulu Kaarinan autokoulun kanssa