-Kuka ja mitä voi opiskella aikuislinjalla?

Yksittäisten aineiden opiskelu

 • Kaikki pohjakoulutukseen katsomatta.

 

Lukion suorittaminen

 • Ei keskiarvorajoja.
 • 18 vuotta täyttäneet.
 • Alle 18-vuotiaat, mikäli erityiset syyt estävät opiskelun päivälukiossa. Opiskeluoikeudesta tulee neuvotella tällöin rehtorin kanssa.
 • Perus- tai keskikoulun käyneet tai vastaavan koulutuksen Suomessa tai ulkomailla saaneet.
 • Ammatillisen koulutuksen saaneet.
 • Maahanmuuttajilta ei pääsyvaatimuksina vaadita toisen kotimaisen kielen opintoja ja äidinkielen sijaan voi opiskella suomi toisena –kielenä perusopintoja.

 


Aikuislinja tarjoaa monipuolisia opiskelumahdollisuuksia

Koko lukio 2-4 vuodessa.

 • Kesken jääneitä lukio-opintoja voi jatkaa. Aiemmin suoritetut vastaavat opinnot voidaan huomioida aikuislukiossa.
 • Ylioppilastutkinto
  – lukion pohjalta: kirjoitettavassa aineessa on oltava vähintään pakolliset opintojaksot suoritettuna ja kaikki 88 opintopistettä ennen ylioppilastodistuksen saamista
  – ammatillisen tutkinnon pohjalta
  – kerralla tai hajauttaen 1-3 kirjoituskertaan 2-4 vuodessa oman opiskelutahdin mukaan
  – erillisillä yo-kokeilla voi korottaa ja täydentää tutkintoa
 • Lukion päättöarvosanojen korotusmahdollisuus
 • Yksittäisiä oppiaineita ja lukio-opintoja: ruotsi ja englanti peruskoulun pohjalta
 • Suomi toisena kielenä alkeet ja lukiotaso -opetus vieraskielisille
 • Etäopiskelua: aluksi ilmoittaudutaan aikuislinjalle ja opintojaksoille normaalisti.
 • Valmentavaa opetusta lukioon aikoville ja ylioppilaskirjoituksiin meneville
 • Opastusta ja valmiutta kielitutkintojen suorittamiseen
 • Muiden lukio-opintojen täydennysmahdollisuus