10
LOKA
2022

Lukion tiloja parannetaan

Kaarinan lukion vesivahingon korjaustöissä rakenteiden purkamiset on tehty ja kuivatukset loppusuoralla. Vauriokorjausten lisäksi luokkasiipeen tehdään pintojen huoltomaalausta ja kiinteiden kalusteiden asennuksia, joten saamme tilat käyttöömme paremmassa kunnossa kuin ne olivat aiemmin.

Urakoitsija korjaustöille valitaan kilpailutuksen perusteella ja tekninen lautakunta tekee tarvittavat päätökset marraskuun kokouksessaan. Tämän jälkeen valitun urakoitsijan aikatauluista riippuen päästään aloittamaan tilojen mattoasennuksia ja huoltomaalauksia, myös vaurioituneet ovet uusitaan.

Koska korjattavia tiloja on paljon, urakoitsijan työaikatauluista ei ole tietoa ja materiaalitoimituksissa saattaa tulla odottamattomia viivästyksiä on palaaminen Voivalantielle heti joululoman jälkeen melko epävarmaa. Muutto takaisin korjattuihin tiloihin on kuitenkin nopeampaa, joten mahdollinen etäopetusjakso tulee olemaan lyhyempi kuin Sepänkadulle siirryttäessä.