-Maksut

KAARINAN LUKION AIKUISLINJAN KURSSIMAKSUISTA

1. Jos pääkoulusi on lukion aikuislinja (et opiskele samaan aikaan päätoimisesti muualla tai et ole jo saanut lukion päättötodistusta), opetussuunnitelman mukainen opiskelu on maksutonta 4 ensimmäistä lukuvuotta (myös kesällä ja kansliaan ilmoitetut katkokset opiskelussa lisätään aikaan). Neljän vuoden opiskelun jälkeen siirryt aineopiskelijaksi ja maksat aineopiskelijalle kuuluvat maksut.

2. Jos pääkoulusi samaan aikaan on Kaarinan päivälukio, jossa päätoimisesti opiskelet, olet aineopiskelija. Opiskelu lukion aikuislinjalla on maksutonta.

3. Jos pääkoulusi on samaan aikaan joku muu kuin em. oppilaitos tai olet jo saanut lukion päättötodistuksen, olet aineopiskelija.

Aineopiskelumaksut

  • 50 € aineopiskelumaksu, joka oikeuttaa opiskelemaan kaikkia  kursseja/opintojaksoja lukuvuoden ajan. HUOM! Ilmoittautuminen on sitova eli aineopiskelumaksu 50€ tulee maksaa aina riippumatta opintojen suorittamisesta.
  • Ammattiopisto Livian opiskelijoiden kurssi-/opintomaksut maksaa oppilaitos.

 

4. Jos aineopiskelija suorittaa itsenäisesti kurssin/opintojakson, maksu on 90 €/kurssi tai opintojakso.

5. Mikäli aineopiskelijan kriteerit täyttävä opiskelija osallistuu vain ylioppilaskokeisiin opiskelematta kursseja/opintojaksoja, häneltä peritään aineopiskelumaksu 50 €/tutkintokerta.

6. Ylioppilastutkintolautakunta määrää erikseen ylioppilaskoemaksut.

ILMOITTAUTUMINEN KURSSEILLE ON SITOVA.