Maskiohjeet opiskelijoille

maskisuositusta koskien ohjeistaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraavaa:

Maskin asettaminen

  • Pese tai desinfioi kädet ennen kuin asetat puhtaan maskin.
  • Varmista, että maski asettuu tiivisti kasvoille ja peittää suun, nenän ja leuan.

Käyttö

  • Älä koske maskiin tai siirrä sitä leuan alle tai otsalle käytön aikana.
  • Jos sinun on koskettava maskiin käytön aikana, pese tai desinfioi kätesi ennen koskemista ja sen jälkeen.
  • Älä aseta käytettyä maskia uudelleen kasvoille. 
  • Vaihda maski uuteen, jos se kostuu tai likaantuu.

Poistaminen

  • Poista maski puhdistetuin käsin tarttumalla sen nauhoista. Älä koske maskin ulkopintaan sitä poistaessa.
  • Laita kertakäyttöinen maski suoraan jäteastiaan käytön jälkeen.
  • Pese tai desinfioi kädet maskin poistamisen jälkeen.

Maskin käyttöä koskeva THL:n ohjevideo: https://youtu.be/TEyRtvIJqII

Huomioi myös

  • Muista maskia käyttäessäsi, että ensisijaiset ja tärkeimmät torjuntatoimet ovat hyvä käsi- ja yskimishygienia, kasvojen, nenän ja suun koskettelun välttäminen sekä riittävän turvaetäisyyden pito muihin henkilöihin julkisilla paikoilla liikkuessa.