Maskisuositus lukioon

Perjantaina 2.10. osaan Turun alueen kunnista, mukaan lukien Kaarina, on annettu maskisuositus. Suositus on tullut voimaan lauantaina 3.10.

Annettu suositus liittyy koronatilanteen kiihtymiseen ja tarkoittaa, että tietyissä tiloissa ja tilanteissa suositellaan maskin käyttämistä. Toisen asteen oppilaitokset sisältyvät niihin tiloihin, joita tämänhetkinen maskisuositus koskee.

Alueelliseen suositukseen perustuen suosittelemme, että opiskelijat varautuvat maanantaista 5.10. lähtien opiskeluarkeen maskein. Lisäksi voimassa ovat edelleen ohjeet hyvästä käsihygienista, turvaväleistä ja siitä, että kouluun tulee tulla vain terveenä. Koska kyse on suosituksesta, maskin käyttö ei ole pakollista.

Lähiopetus on edelleen ensisijainen opetusmuoto. Samalla kuitenkin varaudumme mahdolliseen tilanteen vaikeutumiseen ja lukion rehtorin johdolla selvitetään mahdollisen osittaisen etäopetuksen vaihtoehtoja. Etäopetus voisi toteutua esimerkiksi siten, että kukin vuosikurssi kerrallaan on muutamia päiviä etäopetuksessa, jolloin kouluarkeen saadaan väljyyttä ja samalla opiskelijoiden oikeus opetukseen turvataan. Tämän valmistelun pohjalta tehtävistä päätöksistä tiedotetaan erikseen.