Musiikkiteatterilinja

Musiikkiteatterilinja ei ole mukana enää yhteisvalinnassa keväästä 2021 alkaen.

Musiikkiteatterilinjalla opiskelija saa yleisiä valmiuksia musiikkiteatterin jokaisella osa-alueella; draama, musiikki, tanssi, puvustus, lavastus, maski, teatteritekniikka ja tuotanto. Työskentelyn painopiste on projektioppimisessa, jossa opiskelija pääsee erilaisten pienempien ja suurempien produktioiden kautta laajentamaan osaamistaan.

Musiikkiteatterilinjan opetussuunnitelma koostuu kaikille pakollisista kursseista sekä vapaasti valittavista musiikin ja musiikkiteatterilinjan kursseista.

Opiskelija saa lukion päättötodistuksen lisäksi erillisen todistuksen musiikkiteatterilinjan opinnoista, jos hän on suorittanut vähintään 11 musiikkiteatterilinjan kurssia. Todistuksessa mainitaan musiikkiteatterin osa-alueet, joilla opiskelija on lukioaikana työskennellyt.

Musiikkiteatterilinjalaiset voivat syventää tietojaan ja taitojaan seuraavilla osa-alueilla:

DRAAMA

Opiskelijaa rohkaistaan löytämään oma ilmaisutapansa, vahvistamaan esiintymistaitoaan ja toimimaan ryhmässä. Ilmaisutaitoa ja draaman tuntemusta syvennetään musiikkiteatteriesitysten valmistamisessa, joissa opiskelija on aktiivisena tekijänä aina suunnittelusta esityksiin asti.

TANSSI

Musikaalikoreografioiden sekä muiden esityksien suunnittelussa ja toteutuksessa opiskelijat pääsevät tekemään itse koreografioita, käyttämään omia tanssillisia vahvuuksia sekä laajentavat tanssillista repertuaariaan.

ÄÄNI- JA VALOTEKNIIKKA

Ääni- ja valotekniikkaa harjoitellaan yhteistyössä paikallisten teatteritoimijoiden kanssa sekä koulun omissa tilaisuuksissa. Kurssin opiskelijat vastaavat koulun tilaisuuksien ja konserttien äänentoistosta.

PUVUSTUS, LAVASTUS JA MASKI

Kursseilla syvennetään tietoja ja taitoja puvustuksen, lavastuksen ja maskin osa-alueilla. Yhteistyötä paikallisten teatteritoimijoiden kanssa.

MARKKINOINTI

Markkinoinnissa perehdytään niin isompien kuin pienempienkin produktioiden markkinointiin ja tuotannollisiin asioihin. Yhteistyötä tehdään paikallisten alan ammattilaisten kanssa.

DoReMi-kuoro

Kuoro esiintyy koulun omissa sekä lähiympäristön tilaisuuksissa. Ohjelmisto koostuu monipuolisesti populaarimusiikista aina klassisiin kuoroteoksiin.

LAULUILMAISU

Lauluilmaisussa harjoitellaan yksin tai pienlauluryhmissä äänenkäyttöä ja lauluilmaisua. Kurssin aikana on mahdollisuus esiintyä koulun tilaisuuksissa.

BÄNDI

Bändikurssilla opiskelijat muodostavat omia bändejä ja treenaavat ohjelmistonsa. Musiikkityylit vaihtelevat aina popista metalliin. Kurssin päätteeksi pidetään bändikonsertti.

LUKIODIPLOMIT

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa lukiodiplomi musiikin, tanssin, kuvataiteen tai draaman osa-alueella.