Muut mahdollisuudet

Yliopistoyhteistyö

Yliopistojen ja lukioiden yhteistyö on tiivistynyt 1990-luvun loppuvuosina, ja sama kehityssuunta jatkuu edelleen. Lahjakkaille lukion oppilaille tarjotaan jo ennen ylioppilaaksituloa mahdollisuus suorittaa tiettyjä osia yliopiston tutkintovaatimuksista. Oppilaat tutustuvat yliopistomaiseen opiskeluun ja työskentelyyn. Samalla oppilailla on mahdollisuus syventää tietojaan ja taitojaan heille läheisistä oppiaineista

Kaarinan lukiolla on yhteistyötä Turun yliopiston kanssa seuraavissa aineissa: historia, kotimainen kirjallisuus, tietojenkäsittelytiede.

Etälukio

Turun seudun etälukiorenkaaseen koulumme liittyi keväällä 2001. Kursseja on tarjolla useimmista lukion oppiaineista taide- ja taitoaineita lukuun ottamatta. Mukana etärenkaassa ovat kaikki Turun kaupungin lukiot ja Turun seudun lähikuntia. Kysy lisää opolta!