01
KESä
2024

Onnea valmistuneille ja stipendien saajille!

KAARINAN LUKION STIPENDIT 2024 

Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen Rahaston stipendi matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa taitonsa osoittaneelle opiskelijalle

Hihnala Ville,  Ylämäki Rafael

Lions Club Kaarinan stipendi opiskelijalle, joka on osoittanut hyvää, palvelevaa ja muita huomioon ottavaa käytöstä

Alice Medvedev, Eino Koskinen

Kaarinan Lions Ladyjen stipendi kädentaidoissa kunnostautuneelle opiskelijalle

Annmari Holmroos, Aaron Hannula

Kaarinan rotareiden stipendit opiskelijoille, joilla on inhimillisiä taitoja ja yhteistyökykyä

Julia Ruohonen, Eelis Toikka

Kaarinan lukion rahaston stipendi ylioppilaskirjoituksissa menestyneelle opiskelijalle

Camilla Pohjola, Niklas Lindholm, Roope Hvitfelt, Kerkko Kalske

Kaarina-lehden stipendi äidinkielessä menestyneelle opiskelijalle

Laura Virta

Kaarinan Yrittäjien stipendi opiskelijalle, joka on osoittanut sinnikkyyttä ja toteuttaa yrittäjämäista asennetta koulunkäynnissään

Sonja Korhonen, Patrik Koljonen

Kaarinan seurakunnan stipendi uskonnon osaajalle

Aino Alhoniemi

Suomen uskonnonopettajien liitto ry:n stipendi ev.lut uskonnon ylioppilaskirjoituksissa ansioituneelle kokelaalle

Miska Nikkinen

Lingsoft Oy:n stipendi äidinkielen osaajalle

Ville Hihnala

Lingsoft Oy:n stipendi vieraiden kielten osaajalle

Samuel Paavola

Piikkiön osuuspankin stipendi taloustiedossa ansioituneelle opiskelijalle

Eino Nieminen

Kristillisdemokraattien Kaarinan paikallisosaston stipendi opiskelijalle, joka on  erityisen kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista

Eino Koskinen

Kaarinan Nuorten Musiikinharrastajien Tuki ry:n stipendi  musiikin opintojaan positiivisella ja toisia kannustavalla asenteella suorittaneelle opiskelijalle

Ida Enroth

Kaarinan lukion entisten opiskelijoiden stipendi opiskelijalle, joka on osoittanut sinnikkyyttä lukio-opinnoissaan sekä kasvavaa kiinnostusta koulunkäyntiä kohtaan.

Pauli Kiimamaa

Long Play -vuosikertapalkinto äidinkielessä ja kirjallisuudessa menestyneelle opiskelijalle

Kerkko Kalske, Julia Vuori

Filosofian opettajien kirjapalkinto

Eeli Anttila

Psykologian harrastajan kirjapalkinto

Maria Dahlström

Yhteiskuntaopin harrastajan kirjapalkinto 

Oskari Klemola 

Historian harrastajan kirjapalkinto

Ville Hihnala

Espanjan opettajan kirjapalkinto 

Camilla Pohjola 

Åbo Underrättelserin lehtistipendi parhaiten menestyneelle pitkän ruotsin kirjoittajalle

Matias Nila

Åbo Underrättelserin lehtistipendi parhaiten menestyneelle keskipitkän ruotsin kirjoittajalle

Laura Virta

Åbo Underrättelserin lehtistipendi parhaiten menestyneelle aikuislinjan keskipitkän ruotsin kirjoittajalle

Henna Rumpunen

Kemia-lehden lehtistipendi opiskelijalle, joka on osoittanut kiitettävää menestystä kemiassa tai kiinnostusta alaan

Ville Hihnala, Rafael Ylämäki, Joije Aso

Muille opiskelijoille (1. ja 2. vuosikurssi)

Opiskelijakunnan hallituksen stipendi luonnontieteitä kohtaan kiinnostusta ja menestystä lukion aikana osoittaneelle toisen vuoden opiskelijalle

Dani Aaltonen

Opiskelijakunnan hallituksen stipendi vieraissa kielissä kiinnostusta ja menestystä lukion aikana osoittaneelle toisen vuoden opiskelijalle

Daniel Dibák

Kaarinan Taideyhdistyksen stipendi aktiiviselle kuvataiteen harrastajalle

Lilja Lenni

Kirjastipendit maantieteen osaajille kiinnostuksesta alaa kohtaan

Nico Vellamo

Pohjola-Nordenin palkintokirja ruotsin kielen opinnoissa menestyneelle oppilaalle

Milja Kiimamaa