05
KESä
2021

Onnittelut valmistuneille ja stipendien saajille!

KAARINAN LUKION STIPENDIT 2021

Uusille ylioppilaille

Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen Rahaston stipendi matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa taitonsa osoittaneelle opiskelijalle

Martta Haarala, Emil Laitinen

Lions Club Kaarinan stipendi opiskelijalle, joka on osoittanut hyvää, palvelevaa ja muita huomioon ottavaa käytöstä

Veeti Ala-aho, Emmi Rossi

Kaarinan rotareiden stipendit opiskelijoille, joilla on inhimillisiä taitoja ja yhteistyökykyä

Emilia Nuutinen, Akseli Salminen

Kaarinan lukion rahaston stipendi ylioppilaskirjoituksissa menestyneelle opiskelijalle

Ella Majasuo,  Tuuli Koivunen, Elena Ylämäki, Mimosa Vähäkangas, Hilla Aaltonen

Kaarinan lukion stipendi musiikkiteatterin osaajalle

Aadaliina Lahtonen 

Åbo Underrättelserin lehtistipendi parhaiten menestyneelle pitkän ruotsin kirjoittajalle

Tuuli Koivunen

Åbo Underrättelserin lehtistipendi parhaiten menestyneelle keskipitkän ruotsin kirjoittajalle

Martta Haarala

Åbo Underrättelserin lehtistipendi parhaiten menestyneelle aikuislinjan keskipitkän ruotsin kirjoittajalle

Anna Elomaa

Kaarina-lehden stipendi äidinkielessä menestyneelle opiskelijalle

Tuuli Koivunen

Filosofian opettajien kirjapalkinto

Odin Puurtinen

Kaarinan Yrittäjien stipendi yritteliäisyydestä

Huy Nguyen, Valtteri Leino

Kaarinan seurakunnan stipendi uskonnon osaajalle

Tatu Kauppi

Suomen uskonnonopettajien liitto ry:n stipendi ev.lut uskonnon ylioppilaskirjoituksissa ansioituneelle kokelaalle

Ella Karttunen

Lingsoft Oy:n stipendi äidinkielen osaajalle

Maria Similä

Lingsoft Oy:n stipendi vieraiden kielten osaajalle

Elina Similä

Long Play -vuosikertapalkinto äidinkielessä ja kirjallisuudessa menestyneelle opiskelijalle.

Elina Similä

Piikkiön osuuspankin stipendi taloustiedossa ansioituneelle opiskelijalle

Venla Walden

Psykologian harrastajan kirjapalkinto

Tuuli Koivunen, Milla Ojaniemi

Yhteiskuntaopin harrastajan Herakles – palkintokirja

Elina Similä

Historian harrastajan Kleio – palkintokirja

Maria Similä

Espanjan opettajan kirjapalkinto

Jemina Laaksonen

Ranskan opettajien kirjapalkinnot

Elina Similä, Maria Similä

Saksan opettajien kirjapalkinto

Nooa Jaarsma, Otso Maaranen

Kemia-lehden lehtistipendi opiskelijalle, joka on osoittanut kiitettävää menestystä kemiassa tai kiinnostusta alaan

Joel Ruusuvuori

Kristillisdemokraattien Kaarinan paikallisosaston stipendi opiskelijalle, joka on  erityisen kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista

Nooa Jaarsma

Sverigekontakt i Finland r.f. –kirjapalkinto

Ella Karttunen, Ella Majasuo

Kirjastipendi biologian ylioppilaskokeessa menestyneelle

Martta Haarala

Terveystiedon opettajan palkinto menestyksestä ylioppilaskokeessa

Miina Lehtonen

Kaarinan lukion aikuislinjan stipendi opiskelijalle, joka on osoittanut sinnikkyyttä ja ahkeruutta opinnoissaan

Sina Mäkelä

Kaarinan lukion aikuislinjan stipendi opiskelijalle, joka on opintojensa ohessa ansioitunut opiskelijakunnan toiminnassa

Anna Elomaa

1. ja 2. vuosikurssi

Opiskelijakunnan hallituksen stipendi luonnontieteitä kohtaan kiinnostusta ja menestystä lukion aikana osoittaneelle toisen vuoden opiskelijalle

Valtteri Mäkelä

Opiskelijakunnan hallituksen stipendi vieraissa kielissä kiinnostusta ja menestystä lukion aikana osoittaneelle toisen vuoden opiskelijalle

Ilona Ahremaa

Kirjastipendit biologian osaajille kiinnostuksesta alaa kohtaan

Emma Helmiö, Sofia Hollmén, Heta Aaltonen, Ulla Haarala

Kirjastipendit maantieteen osaajille kiinnostuksesta alaa kohtaan

Heikki Aho, Jelena Karivirta, Niilo Kiimamaa, Tomas Tarr 

Kaarinan Nuorten Musiikinharrastajien Tuki ry:n stipendi  musiikin opintojaan positiivisella ja toisia kannustavalla asenteella suorittaneelle opiskelijalle

Eero Kulmala

Kemia-lehden lehtistipendi opiskelijalle, joka on osoittanut kiitettävää menestystä kemiassa tai kiinnostusta alaan

Ilona Ahremaa, Iisa Kivimäki

Kemia-aiheinen palkinto opiskelijalle, joka on osoittanut kiitettävää menestystä kemiassa tai kiinnostusta alaan

Valtteri Mäkelä, Lauri Vähä-Tahlo

Pohjola-Nordenin kirjastipendi

Valtteri Mäkelä

Tsemppistipendi

Kaarinan lukion entisten opiskelijoiden tsemppistipendi opiskelijoille, jotka ovat osoittaneet sinnikkyyttä, tsempanneet hienosti ja pysyneet positiivisina.

Pyry Leppänen, Jade Wiren