Opetussuunnitelma

Kaarinan lukion opetussuunnitelma 2021

Kaarinan lukion opetussuunnitelma 2016

Opetushallitus on muuttanut 10.4.2018 päättämillään määräyksillä
– Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2015 lukua 6.5 (Määräys OPH-887-2018) ja
– Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden 2015 lukua 6.5 (Määräys OPH-888-2018).

Muutos koskee lukion päättötodistukseen 1.8.2018 lukien tehtävää merkintää ”Lukion oppimäärä sijoittuu tasolle neljä kansallisessa tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksessä ja eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä”.