-Opetussuunnitelma

Kaarinan lukion aikuislinjan opetussuunnitelma 2021

Kaarinan lukion aikuislinjan opetussuunnitelma 2016

Opetushallitus on päättänyt 17.12.2015 aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteista, valtioneuvoston päätettyä 13.11.2014 lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (valtioneuvoston asetus 942/2014). Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden 2015 mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön Kaarinan lukion aikuislinjalla aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2016. Tätä ennen lukio-opintonsa aloittaneet opiskelevat aikaisemman opetussuunnitelman mukaan, kuitenkin enintään lukuvuoden 2017-2018 loppuun, jonka jälkeen kaikki opiskelevat uuden mukaan.

Muutos aikuisten lukiokoulutukseen

Opetushallituksen 18.5.2017 antamalla määräyksellä aikuisten lukiokoulutuksessa lukion oppimäärä sisältää jatkossa vähintään 44 kurssia. Tämä tarkoittaa sitä, että alle 18-vuotiaana aikuislukion aloittaneiden ei tarvitse jatkossa enää suorittaa aiemmin pakollisia terveystiedon, liikunnan, musiikin ja kuvataiteen opintoja. Määräys koskettaa opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet aikuislukion 1.1.2017 jälkeen.

Opetushallitus on muuttanut 10.4.2018 päättämillään määräyksillä
– Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2015 lukua 6.5 (Määräys OPH-887-2018) ja
– Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden 2015 lukua 6.5 (Määräys OPH-888-2018).

Muutos koskee lukion päättötodistukseen 1.8.2018 lukien tehtävää merkintää ”Lukion oppimäärä sijoittuu tasolle neljä kansallisessa tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksessä ja eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä”.