-Suomea vieraskielisille

Nimi: Suomi toisena kielenä (S02)

Ajankohta: 27.8.2024 – 27.5.2025

Kesto: 6 opintojaksoa, yhteensä 168 tuntia

Järjestäjä: Kaarinan lukion aikuislinja

Opetusmuoto: Alkeista lähtevä Suomi toisena kielenä (S02) –opintojaksosarja. Jokainen kuudesta S02-opintojaksosta on 28 oppituntia.

Opintojen sisältö ja periodien ajat:

S021 27.8.-3.10.

S022 7.10.-19.11.

S023 20.11.-15.1.

S024 16.1.-4.3.

S025 5.3.-10.4.

S026 14.4.-27.5.

Yleissivistävä, alkeistason kirjoitetun ja puhutun kielenkäytön keskeiset asiat. Käydään läpi tiivistetysti Suomen perusasteen S2-opetuksen sisältöjä. Katso tarkemmat ajat opintojaksotarjottimesta ja sisällöt opintojaksoselosteesta.

Kohderyhmä: Maahanmuuttajat, paluumuuttajat, muut äidinkieleltään vieraskieliset työelämään aikovat, nuoret ja aikuiset.

Vaatimukset:  Aikaisempia opintoja suomen kielessä ei vaadita, mutta esimerkiksi suullisen kielenkäytön alkeet ovat eduksi. Taito käyttää suomalaista kirjoitusjärjestelmää (länsimaissa yleisimmin käytetyn latinalaisen kirjaimiston käyttötaito)

Tavoitteet:

a) antaa kielitaitoa jatkaa opintoja suomen kielellä,

b) helpottaa selviytymistä suomenkielisessä työelämässä,

c) vahvistaa opiskelijan monikulttuurista identiteettiä ja

d) rakentaa pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle.

Nimi: Suomi toisena kielenä (S2)

Korkeakouluopintoihin, työelämään, suomalaiseen ylioppilastutkintoon ja lukion suorittamiseen valmentava opetus

Ajankohta: 27.8.2024 – 27.5.2025

Kesto: 6 opintojaksoa, yhteensä 168 tuntia

Järjestäjä: Kaarinan lukion aikuislinja

Opetusmuoto: Lukiotasoinen Suomi toisena kielenä (S2) –opintojaksosarja, joka toteutetaan verkko-opintoina. Opintojaksot arvioidaan numeroin ja myös suomalainen ylioppilaskoe on mahdollista suorittaa.

Opintojaksojen sisältö ja periodien ajat:

S21-S25 opintojaksot (moduuli S21-S27) 27.8.2024 ->

S29-opintojakso (moduuli S211) 14.4.2025 ->

Yleissivistävä, lukiotason kirjoitetun ja puhutun kielenkäytön keskeiset asiat. Katso tarkemmat sisällöt opintojaksoselosteesta.

Kohderyhmä: Maahanmuuttajat, paluumuuttajat, muut äidinkieleltään vieraskieliset lukio-opintoihin ja niiden jälkeisiin korkeakouluopintoihin ja työelämään aikovat, nuoret ja aikuiset.

Vaatimukset: Jos opiskelee vain suomea toisena kielenä: Peruskoulutasoiset tiedot suomen kielestä esimerkiksi suomalaisesta peruskoulusta tai muulla tavoin. Jos suorittaa myös lukion koko oppimäärän samalla tai myöhemmin: lisäksi Suomen peruskoulutasoiset tiedot matematiikassa ja jossain muussa aikuislukion vieraassa kielessä.

Tavoitteet:

a) taito opiskella täysipainoisesti suomen kielellä lukiossa ja selviytyä suomalaisesta ylioppilaskokeesta,

b) kielitaito jatkaa opintoja (myös esim. korkeakouluissa ja yliopistoissa),

c) taito selviytyä suomen kielellä työelämässä,

d) vahvistaa opiskelijan monikulttuurista identiteettiä ja

e) rakentaa pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle.

Ilmoittautuminen sähköisesti tai aikuislinjan kansliaan. Kanslia auki kouluaikoina ma-pe klo 8-16, opinto-ohjaaja ma 16-18.

Muuta: Opetus on maksutonta niille, joilta puuttuu suomalainen lukiotutkinto, mikäli he eivät opiskele samaan aikaan päätoimisesti muualla.

Yhteyshenkilöt: Kaarinan lukion aikuislinja, Voivalantie 7 – 9, 20780 Kaarina, puh. kanslia 050 314 5238, opinto-ohjaaja 050 314 0908, apulaisrehtori 050 314 5222, aikuislinja@kaarina.fi.