Syyslukukauden aloitus koronaepidemia huomioiden

Aloitamme lukuvuoden maanantaina ryhmänohjauksilla ja jatkamme tiistaina lukujärjestyksen mukaisesti. Koronatilanne aiheuttaa muutoksia totuttuihin käytäntöihin ja tilannetta seurataan jatkuvasti. Ohjeistuksia tarkennetaan tilanteen mukaan.

Opettajakunta on jaettu kolmeen ryhmään, jotka eivät kohtaa toisiaan koulun arjessa. Yhteydenotot pääsääntöisesti wilman kautta, koska opettajien huone on vain yhdellä opettajaryhmällä viikoittain käytössä.

Opettaja voi halutessaan pitää osan opetuksesta etäopetuksena. Näin saadaan kouluun väljyyttä ja turvaetäisyyksiä parannettua. Etäopetustunnit sijoittuvat päivän alkuun tai loppuun. Tarvittaessa voidaan siirtyä nopeastikin kokonaan/osittain etäopetukseen.

Kaikissa luokkatiloissa pulpetit on erotettu toisistaan mahdollisimman suurten turvaetäisyyksien mahdollistamiseksi.

Ruokailu on porrastettu ja ruokailijoiden määrää ruokapöydissä on pienennetty.

Välitunnit vietetään ulkona niin kauan kuin säät sallivat. Luokkien ovet eivät ole lukossa, joten seuraavan tunnin alkua voi mennä odottamaan suoraan luokkaan. Luokkia tuuletetaan välituntisin ja ilmanvaihto on täysillä.

Tarkkaile omaa vointiasi. Sairaana ei saa tulla kouluun. Opettajat merkitsevät wilmaan tunneilla käsitellyt asiat, erillistä etäopetusta ei lähiopetuksen rinnalla järjestetä.

Huoltaja voi hakea opiskelijalle poissaoloa wilmassa ”Hakemukset ja päätökset”-välilehdellä. Näin toimitaan esim. altistumisten aiheuttamien karanteenien osalta. Opiskelu tuolloin itsenäisesti.

Noudatamme koronaepidemian suhteen virallisia ohjeita:

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+oppilaitoksille+ja+korkeakouluille+4.8.2020.pdf/25573c91-57c1-8e6d-d7a0-8f515c647896?t=1596550914841

Lakkiaiset pidetään la 29.8. klo 10:00-12.30 lukion salissa. Vierasmäärä on rajoitettu kahteen/ylioppilas. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan lähempänä lakkiaispäivää.