Tiedepainotus

Edistää valmiuksia siirtyä opiskelemaan yliopistoon tai korkeakouluun

Tukea opinto-ohjelman suunnittelua tulevien jatko-opintojen näkökulmasta

Perehdyttää tieteellisen ajattelun perusteisiin

Tavoitteet:

Lukion suoritettuaan opiskelija

  • osaa hankkia tietoa ja ratkaista ongelmia ja tietää, miten itse oppii parhaiten
  • on oma-aloitteinen
  • osaa toimia toisten kanssa erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa
  • osaa ilmaista itseään myös toisella kotimaisella kielellä ja vierailla kielillä
  • osaa pohtia erilaisia vaihtoehtoja, tehdä valintoja sekä ymmärtää valintojen välittömiä ja välillisiä seurauksia
  • osaa tunnistaa ja käsitellä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä eettisiä kysymyksiä.

Sisältö:

Osa kursseista on monitieteellisiä, teoriaa soveltavia ja opiskelijaa osallistavia. Kursseilla perehdytään opetussuunnitelman osa-alueisiin monesta eri näkökulmasta. Lisäksi korostetaan kokeellisuutta ja pelillisyyttä sekä yliopistoyhteistyötä

Vierailupassi – luennot Turun korkeakouluissa

Kurssin suoritus koostuu koulun ulkopuolella tehtävistä vierailuista (10kpl) ja niistä kirjoitetuista raporteista. Opiskelija kerää tapahtumakalenterista lukio-opintojensa aikana 10 merkintää erilaisista tilaisuuksista. Tilaisuuksia voivat olla mm. yleisöluennot, yliopistoluennot, seminaarit, keskustelutilaisuudet, vierailut ja vapaaehtoistoimintaan osallistuminen. Passiin kerätyt tapahtumat tukevat opiskelijan oman opintopolun sisällön hahmottamista. Kurssin opiskelijat saavat raporttien työstämiseen ohjausta kerran jaksossa.

Suoritettuaan vierailupassin opiskelija saa koulukohtaisen kurssimerkinnän.

Lisätietoja tiedekoordinaattorit: Kristiina Tarkiainen ja Noora Nieminen

Turun yliopiston maistiaisluennot lukiolaisille 

Turun ammattikorkeakoulun maistiaisluennot lukiolaisille

Tiedetunti 2022: Otta Latva, Heidi Sinevaara-Niskanen

Tiedetunti 2021: Jukka Westermarck, Karoliina Hirvonen

Tiedetunti 2020: Olli Kuronen, Pekka Vallittu

Animus tiedeseminaari 2019

Animus tiedeseminaari 2018

Animus tiedeseminaari 2017