Tiedekasvatus

Tavoite

Lukion suoritettuaan opiskelija

  • osaa hankkia tietoa ja ratkaista ongelmia ja tietää, miten itse oppii parhaiten
  • on oma-aloitteinen
  • osaa toimia toisten kanssa erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa
  • osaa ilmaista itseään myös toisella kotimaisella kielellä ja vierailla kielillä
  • osaa pohtia erialisia vaihtoehtoja, tehdä valintoja sekä ymmärtää valintojen välittömiä ja välillisiä seurauksia
  • osaa tunnistaa ja käsitellä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä eettisiä kysymyksiä.

Koulutuksen sisältö

edistää valmiuksia siirtyä opiskelemaan yliopistoon tai tiedekorkeakouluun

  • tukee opinto-ohjelman suunnittelua tulevien jatko-opintojen näkökulmasta
  • perehdyttää tieteellisen ajattelun perusteisiin

Osa kursseista on monitieteellisiä, teoriaa soveltavia ja opiskelijaa osallistavia. Kursseilla perehdytään opetussuunnitelman osa-alueisiin monesta eri näkökulmasta. Lisäksi korostetaan kokeellisuutta ja pelillisyyttä sekä yliopistoyhteistyötä.

Animus tiedeseminaari 2019

Animus tiedeseminaari 2018

Animus tiedeseminaari 2017