Tiedepainotus

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on paras-paikka-osallistua.jpg

Nykypäivänä lukion opetuksessa huomioidaan monipuoliset mahdollisuudet saada tietoa ja kokemuksia korkeakouluopiskelusta. Kaarinan lukiossa tieteellistä ajattelua tukevaa opetusta tarjotaan kaikille lukion opiskelijoille koko koulun yhteisten tiedekasvatustilaisuuksien kautta.

Tiedeisku

Tiedeiskun tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijoita lyhyesti ja ytimekkäästi eri tieteen alojen kiinnostaviin tutkimuskohteisiin ja -tapoihin. Tiedeisku on lyhyt koko koulun yhteinen oppitunnilla pidettävä tilaisuus.

Tiedetunti

Kaarinan lukiossa järjestettävillä tiedetunneilla eri alojen tutkijat esittelevät tutkimusaiheitaan ja menetelmiään. Tarkoituksena on tarjota kurkistusikkuna tieteentekijöiden tekemään työhön käytännön tasolla. Tiedetunneille osallistuvat kaikki lukion opiskelijat.

Tiedeseminaari

Kaarinan lukiossa järjestetään aika ajoin laajempi tiedetapahtuma, jonne kutsutaan eri tieteen alojen asiantuntioita. Tiedeseminaari on koko lukion yhteinen tapahtuma.

Esimerkkejä tiedepainotukseen liittyvistä paikallisista opintojaksoista

Tiedepassi (2op)

Tiedetapahtumista voi suorittaa lukioaikana 2 op laajuisen ns tiedepassin, johon kootaan tiedetapahtumista lyhyet koosteet (raportit).

Tiede tutuksi -opintojakso (2op)

Kaarinan lukiossa järjestettävä tiede tutuksi -opintojakso edistää opiskelijan valmiuksia siirtyä opiskelemaan korkeakouluun, tukee opinto-ohjelman suunnittelua tulevien jatko-opintojen näkökulmasta ja perehdyttää tieteellisen ajattelun perusteisiin. Opintojaksolla opiskelijoilla on monipuoliset mahdollisuudet saada tietoa ja kokemuksia korkeakouluopiskelusta mm tutkijavierailujen muodossa.

Lisätietoja tiedekoordinaattorit: Ilmari Raevuori ja Kristiina Tarkiainen

Turun yliopiston maistiaisluennot lukiolaisille 

Turun ammattikorkeakoulun maistiaisluennot lukiolaisille

Tiedetunti 2022: Otta Latva, Heidi Sinevaara-Niskanen

Tiedetunti 2021: Jukka Westermarck, Karoliina Hirvonen

Tiedetunti 2020: Olli Kuronen, Pekka Vallittu

Animus tiedeseminaari 2019

Animus tiedeseminaari 2018

Animus tiedeseminaari 2017