-Usein kysytyt kysymykset

Mihin aikaan päivästä aikuislinjan oppitunnit ovat?

Kaarinan lukion aikuislinja toimii ilta-aikaan. Oppitunnit ovat ma–to klo 16:30–20:10. Oppitunteja voidaan järjestää myös etäyhteyksiä hyödyntäen. Perjantaisin pidetään uusintakokeita kuusi kertaa lukuvuodessa. Lisäksi tarjolla on verkko-opintoja, joilla ei ole oppitunteja. Lukuvuoden aikataulut näet parhaiten opintotarjottimesta.

Miten haen opiskelijaksi aikuislinjalle?

Aikuislukiot eivät kuulu yhteishaun piiriin, vaan kouluun on jatkuva ilmoittautuminen. Uusia opiskelijoita otetaan jokaiselle periodille, eli voit aloittaa opiskelusi kuusi kertaa vuodessa.

Milloin aikuislinjalle voi ilmoittautua?

Aikuislinjalle on jatkuva ilmoittautuminen, joka tapahtuu sähköisesti. Voit ilmoittautua siis läpi vuoden ja aloittaa opintosi jokaisen periodin alussa. Periodien alkamisajat löydät täältä.

Mitä liitteitä tarvitsen ilmoittautumiseen?

Sähköiseen ilmoittautumisen lisäksi tulee toimittaa viimeisimmät koulu/tutkintotodistukset (perusopetuksen päättötodistus, ammatillisen perustutkinnon todistus, ylioppilastutkintotodistus, erotodistus aikaisemmasta lukiosta) ilmoittautumisen jälkeen kansliaan tai opinto-ohjaajalle ensimmäiseen tapaamiseen.

Milloin ilmoittautumiseni vahvistetaan?

Saat ilmoittautumisen jälkeen lomakkeessa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen aikuislinjan kansliasta viestin, jossa saat Wilma-tunnukset ja ohjeita opinto-ohjausajan varaamisesta. Testaa tunnuksesi heti ja jos ne eivät toimi, ota yhteyttä kansliaan. Ilmoittautumisia käsitellään viikoittain.

Kun ilmoittaudun kouluun, ilmoittaudunko samalla myös opintojaksoille?

Opintojaksoille ilmoittaudutaan erikseen Wilmassa. Voit tehdä tämän vasta sitten, kun olet saanut Wilma-tunnukset. Tee opintojaksojen ilmoittautuminen hyvissä ajoin ennen periodin alkua.

Mitä teen ilmoittautumisen jälkeen?

Kun olet ilmoittautunut kouluun ja saanut sähköpostilla vahvistuksen, kannattaa varata aika opinto-ohjaajalle. Teette yhdessä opon kanssa opiskelusuunnitelman tavoitteidesi mukaisesti. Opinto-ohjaaja tekee myös aikaisempien opintojen tunnustamisen erotodistuksen perusteella. Ennen tapaamista on hyvä tutustua jo opinto-oppaaseen, jonka löydät koulun kotisivuilta.

Olen jo suorittanut lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon. Voinko tulla opiskelemaan aikuislukioon ja esimerkiksi täydentämään ylioppilastutkintoa?

Kyllä voit. Tutkinnon jo suorittanut voi ilmoittautua aikuislinjalle aineopiskelijaksi. Aineopiskelijana voit ilmoittautua myös ylioppilaskokeisiin.

Minulla on aikaisempia opintoja toisesta lukiosta. Otetaanko nämä huomioon aikuislukiossa?

Aikaisemmat opinnot voidaan tunnustaa aikuislukio-opintoihin. Toimita tällöin erotodistus aikaisemmasta lukiostasi opinto-ohjaajalle, joka tekee osaamisen tunnustamisen. Opetussuunnitelma on saattanut opintojesi jälkeen muuttua, joten tunnustaminen tehdään opintojen sisältöjen perusteella.

Mistä opiskelu kannattaa aloittaa?

Ensimmäisenä kannattaa aina varata aika opinto-ohjaukseen ja suunnitella opiskeluohjelmaa opon kanssa.

Mitä minun tarvitsee hankkia aikuislukio-opintoja varten?

Lukio-opinnoissa kannettava tietokone on tärkein opiskeluväline, jota tarvitset kaikissa opinnoissa. Eri opintojaksoilla käytettävät oppikirjat kannattaa myös hankkia heti ensimmäiselle oppitunnille.

Miten aikuislukion opinnot eroavat nuorten lukion opinnoista?

Aikuislukiossa opintojaksojen sisällöt ja tavoitteet ovat hyvin pitkälti samat kuin nuorten lukioissakin. Oppitunnit ovat kuitenkin iltaisin, lisäksi voi opiskella verkossa. Aikuislukiossa on oma tuntijako, johon ei pakollisina opintoina sisälly esimerkiksi taito- ja taideaineita. Joissakin oppiaineissa pakollisia opintoja ei ole aivan yhtä paljon kuin nuorten lukiossa. Aikuislukion oppimäärä on laajuudeltaan 88 opintopistettä (vrt. nuorten lukion 150 op).

Kuinka paljon aikuislukio-opiskelu maksaa?

Jos opiskelet koko lukion oppimäärää tai ammatillisen perustutkinnon pohjalta ylioppilastutkintoa varten, on opiskelu ilmaista. Opiskeluvälineet ja -materiaalit opiskelija kuitenkin joutuu hankkimaan itse. Ylioppilastutkintolautakunta perii puolestaan maksuja ylioppilaskokeisiin osallistumisesta.

Aineopiskelu maksaa 50 €/lukukausi, mikä on moneen paikkaan verrattuna halpa kustannus. Lukukausimaksuun sisältyy niin monen opintojakson opiskelu, kuin itse haluat. HUOM! Ilmoittautuminen on sitova eli aineopiskelumaksu 50€ tulee maksaa aina riippumatta opintojen suorittamisesta.

Käyn vuorotöissä enkä pysty tämän takia osallistumaan säännöllisesti oppitunneille. Miten voisin kuitenkin opiskella aikuislinjalla?

Aikuislinjalla on myös hyvä verkko-opetustarjontaa (opintotarjottimessa ”verkkokurssit”). Verkko-opinnot eivät ole sidottu tiettyyn oppituntien aikaan, vaan voit periodin sisällä tehdä oman opiskeluaikataulun opiskelulle. Lisää verkko-opintoja voi suorittaa Länsi-Suomen aikuislukioiden renkaassa.

Jos lähiopetus on kuitenkin sinulle mieluisampi opiskelumuoto, voit sopia aina opettajan kanssa poissaoloista, kunhan hoidat opintojaksoon liittyvät tehtävät.

Missä vaiheessa lukio-opintoja ylioppilaskokeet kannattaa aloittaa?

Liian aikaista aloittamista on aina syytä välttää. Järkevää on, että opinnoista on suoritettuna vähintään 2/3 ennen ensimmäisiä ylioppilaskokeita. Osallistumisoikeuden yo-kokeeseen saa, kun pakolliset opinnot kirjoitettavasta oppiaineesta on suoritettu. Opinto-ohjaajan puoleen kannattaa aina kääntyä, kun suunnittelee ylioppilastutkinnon aloittamista.

Minulla on aikaisemmin suoritettu lukion päättötodistus, voinko ilmoittautua suorittamaan ylioppilastutkintoa?

Lukion päättötodistus oikeuttaa osallistumaan ylioppilaskokeisiin. Jos lukio-opinnoista on kulunut aikaan, on suositeltavaa opiskella vähintäänkin kirjoitettavien oppiaineiden kertaavia opintoja. Kaarinan lukion aikuislinjalla on periaate, että yo-kokeisiin osallistumista suunnittelevan tulee opiskella ennen yo-kokeita meillä.

Olen suorittanut ylioppilastutkinnon toisessa lukiossa. Voinko tulla uusimaan kokeita Kaarinan lukion aikuislinjalle?

Pääsääntöisesti kokeet uusitaan siinä lukiossa, josta on valmistunut.
Jos kuitenkin tulet opiskelemaan Kaarinan lukion aikuislinjalle aineopiskelijana, voit opintoja suoritettuasi ilmoittautua yo-kokeisiin myös täällä. Sama koskee tutkinnon täydentäjiä.

Olen suorittanut ammatillisen perustutkinnon. Mitä minun pitää opiskella ennen ylioppilaskokeita?

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on osallistumisoikeus ylioppilaskokeisiin. On tärkeä kuitenkin muistaa, että yo-kokeet perustuvat lukion valtakunnallisiin pakollisiin ja valinnaisiin opintoihin. On siis järkevää opiskella kirjoittavaa oppiainetta myös aikuislinjalla.